giai-phap-phan-tich-thi-truong
giai phap phan tich thi truong

vay-von-kinh-doanh-lai-suat-thap

Hỗ trợ phân tích thị trường

–   Phân tích vĩ mô

 • Môi trường kinh tế: Tốc độ phát triển của nền kinh tế, lãi suất, lạm phát, dự đoán phát triển
 • Môi trường nhân khẩu: Dân số, phân bố dân cư, trình độ học vấn kiến thức…
 • Môi trường văn hóa xã hội: Quan điểm, sở thích, thói quen mua hàng… và những đặc điểm văn hóa khác có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Môi trường công nghệ: Công nghệ không ngừng phát triển và thay đổi cuộc sống và thay đổi xu hướng thị trường. Sự phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi thói quen mua sắm của Đối tượng khách hàng.
 • Môi trường chính trị pháp luật: Đặc điểm chính trị, phát luật của quốc gia mà công ty tham gia hoạt động. Sự ổn định của chính trị pháp luật là tiền đề thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư mở rộng phát triển. Những bộ luật có ảnh hưởng lớn đến sự hoạt động của công ty (luật doanh nghiệp, luật xuất nhập khẩu, luật thương mại điện tử…)

– Phân tích vi mô

 • Qui mô thị trường: Dựa trên số liệu thống kê để tính toán qui mô (bằng tiền) của thị trường?
 • Phân khúc thị trường: Có những cách phân khúc thị trường chính nào? Đặc điểm của từng phân khúc thị trường?
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh: So sánh cạnh tranh, lợi ích chính của sản phẩm dịch vụ là gì? Tại sao khách hàng nên tin dùng sản phẩm dịch vụ? Điểm mạnh, điểm yếu chính của sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp là gì?
 • Các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường là ai? Điểm mạnh điểm yếu của đối thủ? Đặc điểm, xu hướng cạnh tranh trong ngành là gì? Đối thủ cạnh tranh gián tiếp (cùng ngành khác phân khúc) là ai?
 • Phân tích khách hàng: Khách hàng của công ty là ai? Các cách thức tiếp cận phổ biến thường được áp dụng đối với đối tượng khách hàng này? Khả năng đàm phán về giá cũng như lợi thế của khách hàng có lớn không?
 • Sản phẩm thay thế: Sản phẩm dịch vụ chính có thể thay thế cho sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Định hướng phát triển: Chiến lược phát triển quan trọng mà công ty theo đuổi trong ngắn và dài hạn cho phù hợp với tình hình?

digital-marketing-1

Hỗ Trợ Kế Hoạch Marketing

Untitled-3

 • Ngày nay khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh trở nên gay gắt thì marketing gần như nắm giữ vị trí trung tâm trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Kế hoạch marketing đưa ra chiến lược định vị thị trường, thương hiệu, phân tích khách hàng mục tiêu, cách thức marketing tổng hợp…
 • Marketing phải thống nhất với định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
 • Marketing phân tích thị trường mục tiêu và cách tiếp cận tổng thể từ sản xuất đến quảng bá và bán hàng.
 • Marketing cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố vi và vĩ mô.
 • Để marketing hiệu quả thì nhân sự chất lượng và tài chính lại có ý nghĩa quan trọng.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc :

 • Xây dựng mục tiêu của các chiến lược marketing mà công ty thực hiện (mở rộng thị trường, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu hay hỗ trợ bán hàng…)
 • Hỗ trợ Phân tích thị trường mục tiêu: Khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp là ai? Thị trường mục tiêu của doanh nghiệp là ở đâu? Nhu cầu của thị trường là gì?
 • Các kênh marketing chủ lực của doanh nghiệp? (1 số kênh marketing chủ lực: TV, đài, treo banner logo, event, activation, POSM dán poster…tùy tình hình tài chính và mức độ phù hợp mà công ty lựa chọn các kênh và cách thức marketing phù hợp)
 • Tổ chức chương trình Marketing: Chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu như thế nào? (thương hiệu sẽ ở đâu trong ngắn và dài hạn? làm sao để phát triển thương hiệu?) Công ty có kế hoạch bảo hộ thương hiệu không? Chi phí và qui trình như thế nào?

Hỗ Trợ Kế Hoạch Bán Hàng

Untitled-5

 • Bán hàng lại có ý nghĩa quyết định sống còn đối với doanh nghiệp, là hoạt động mang lại doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp. Nhưng hoạt động bán hàng sẽ không hiệu quả nếu thiếu sự hỗ trợ của những chiến lược marketing bài bản, thiếu hệ thống nhân sự để triển khai.
 • Việc bán hàng hiệu quả cũng góp phần làm gia tăng uy tín thương hiệu và trong trường hợp này có thể xem việc “tổ chức tốt hệ thống bán hàng cũng là 1 hoạt động marketing”
 • Bán hàng tốt sẽ tác động tốt đến tài chính và ngược lại tài chính mạnh sẽ giúp gia tăng khả năng đầu tư cải tiến sản phẩm, hệ thống, tổ chức marketing và bán hàng hiệu quả hơn.

Chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng:

 • Xây dựng Mục tiêu bán hàng: Mục tiêu bán hàng của công ty trong từng giai đoạn (doanh thu, doanh số, giá bán…)? Các cơ sở để đạt được mục tiêu?
 • Hỗ trợ thiết lập Kênh bán hàng: Các kênh bán hàng nào sẽ được công ty sử dụng? Cách thức tổ chức các kênh bán hàng ( bán hàng trực tiếp hay qua đại lý, hệ thống đại lý tổ chức như thế nào, có nhân viên bán hàng cộng tác viên hay không…) Làm sao để gia tăng hiệu quả của các chương trình bán hàng
 • Tổ chức chương trình bán hang, xây dựng chương trình bán hàng giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu cho đại lý…
 • Tổ chức hoạt động bán hàng
 • Sơ đồ triển khai hoạt động bán hàng? Kế hoạch xây dựng hệ thống, hoàn thiện mô hình, triển khai chương trình bán hàng…

Untitled-6

dautu

TƯ VẤN HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Quyền lựa chọn hình thức, phương thức đầu tư thuộc về nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu vào Việt Nam cần có dự án đầu tư. Các hình thức, phương thức được nhà đầu tư lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật về đầu tư tại Việt Nam:

 1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư

Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

 • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới.
 • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 1. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 1. Hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hình thức hợp tác kinh doanh giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) ký kết hợp đồng quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh mà không hình thành pháp nhân mới.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và một số tài nguyên khác theo hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Luật Đầu tư.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước để tiến hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.

Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 1. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần phải thực hiện đúng các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; khi sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.